14 اردیبهشت؛ دارالقرآن زنجان میزبان مرحله شهرستانی مسابقات قرآن اوقاف

تاریخ درج خبر: دوشنبه، 10 ارديبهشت 1397

<