دوره‌های تفسیر در مسجد امام محمد باقر(ع) زنجان برگزار می‌شود

تاریخ درج خبر: دوشنبه، 10 ارديبهشت 1397

<