خیرین محترم می‌توانند در این قسمت نیازمندی های موسسات و جلسات قرآنی را مشاهده نموده و در صورت داشتن توانمندی و تمایل به صورت مستقیم با موسسه مذکور تماس بگیرند.

نیازمندی ها

 • نیاز ضروری به مکان مناسب- نیاز به وام جهت تجهیز موسسه
 • مسئول پیگیری: حسن سلطانی
 • شماره تماس: 024-33725496

نیازمندی ها

 • ویدئو پروژکتور
 • مسئول پیگیری: مقدسه تاراسی
 • شماره تماس: 024-33559923

نیازمندی ها

 • فرش-کفپوش-میز و صندلی- دستگاه های صوتی و تصویری
 • مسئول پیگیری: ماهرخ کردلو
 • شماره تماس: 024-33710630

نیازمندی ها

 • کولر-صندلی دسته دار- وسایل کمک آموزشی مجهز- کمک به شهریه قرآن آموزان با توجه به محروم بودن منطقه
 • مسئول پیگیری: کبری نظری
 • شماره تماس: 024-33569162

نیازمندی ها

 • میز-صندلی-کتاب قصه-تخته وایت برد
 • مسئول پیگیری: میترا محمدی
 • شماره تماس: 024-33548175